Nuotolinis mokymas

2020.12.09.

Mokykla nuo 2020 m. gruodžio 9 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. vykdys tik nuotolinį teorijos mokymą.