Profesinis mokymas

Mokykloje profesinis mokymas (95 kodas) vykdomas krovininių automobilių vairuotojams pagal profesinio mokymo programas:

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJŲ MOKYMO PROGRAMA PRADINEI PROFESINEI KVALIFIKACIJAI ĮGYTI SKUBOS TVARKA, valst. kodas 265104112

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJŲ PERIODINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA, valst. kodas 260104108

Kuriems vairuotojams reikalingas 95 kodas, žiūrėkite lentelėje.

C1,C,CE KATEGORIJŲ VAIRUOTOJŲ PAŽYMĖJIMO ĮGYJIMO DATA MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJŲ MOKYMO PROGRAMA PRADINEI PROFESINEI KVALIFIKACIJAI ĮGYTI SKUBOS TVARKA, valst. kodas 265104112 MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJŲ PERIODINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA, valst. kodas 260104108
Įgyta iki 2009 m. rugsėjo 10 d.
Nereikia
Privaloma iki 2014 m. rugsėjo 10 d.
Įgyta po 2009 m. rugsėjo 10 d.
Privaloma
-
C1 arba C kategorijos įgytos iki 2009 m. rugsėjo 10 d. CE kategorija po 2009 m. rugsėjo 10 d.
-
Privaloma iki 2014 m. rugsėjo 10 d.

Pastaba: VĮ Regitra nustato 95 kodo galiojimo laiką.

Kokio amžiaus galima registruotis į grupę:

Prieš įgydamas pradinę profesinę kvalifikaciją, asmuo turi turėti B kategorijos motorinių transprto priemonių vairavimo teisę. Teisę vairuoti pageidaujamą kategoriją kroviniams vežti transporto priemone galima įgyti prieš mokantis pradinės kvalifikacijos mokymo kursuose, mokantis lygiagrečiai šiuose kursuose ar juos baigus. Besimokančiųjų amžiuos 21 metai.

Kokių dokumentų reikia atvykstant mokintis:

• Asmens dokumento (asmens tapatybės kortelė, LR pasas).
• Vairuotojo pažymėjimo su įgyta B kategorija.
• 1 spalvotą nuotrauką (3x4 cm.).
• Galiojančią medicininę pažymą, kurioje nurodyta, kad galite vairuoti norimos kategorijos transporto priemones.

Pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo kursų programa ir kaina

Teorijos mokymo kursas -  4 savaitės, 140 ak.valdų
• Vairavimo praktikos kursas - 10 ak. valandų, vairavimo mokymas su patyrusiu vairavimo instruktoriumi  C, CE  kategorijos mokomosiomis transporto priemonėmis;
• Kvalifikacijos egzaminas;
• Dokumentų tvarkymas.
• Kaina – 549.00 €

Norintis įgyti profesinę kvalifikaciją, būsimasis mokinys privalo atlikti šiuos veiksmus:

1. Privalote būti 21 metų amžiaus ir turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą
2. Turite užsiregistruoti į grupę internetu, telefonu (tel. 8 458 31336, 8 656 60570)  arba atvykti į  Rokautos vairuotojų mokymo centą.
3. Ne vėliau kaip prieš 2 d.d. iki kursų pradžios  atvykti į Rokautos vairuotojų mokymo centrą ir  sudaryti mokymosi sutartį.
4. Atvykstant į mokymo įstaigą, su savimi turėti:
o Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelė, LR pasas).
o B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
o 1 spalvotą nuotrauką (3x4 cm.).
o Galiojančią medicininę pažymą C, CE kategorijoms.
o Pirmąjį piniginį įnašą (202.00 €)
5. Prasidėjus kursams, stropiai juos lankyti! Teorijos kursas - 140 ak.valandų, praktinis vairavimas - 10 ak.valandų. su vairavimo instruktoriumi  mokomuoju krovininiu automobiliu MAN TGA.
6. Pasibaigus teorijos ir praktikos kursui, laikyti kvalifikacijos egzaminą. Išlaikę, gausite kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę C, CE kategorijos transporto priemonėmis gabenti krovinius už atlygį.

Periodinės profesinės kvalifikacijos įgijimo kursų programa ir kaina

• Teorijos mokymo kursas - 1 savaitė, 35 ak.valandos
• Dokumentų tvarkymas.
• Kaina – 102.00 €

 

 

Norintis įgyti periodinį profesinį mokymą, būsimasis mokinys privalo atlikti šiuos veiksmus:

1. Privalo turėti  bent su vienos iš  C1,C,CE kategorijų pažymėjimą, įgytą iki 2009m. rugsėjo 10d.
2. Užsiregistruoti į grupę internetu, telefonu (tel. 8 458 31336, 8 656 60570) arba atvykti į vairavimo mokyklą „ROKAUTA“.
3. Likus keletui darbo dienų iki kursų pradžios atvykti į vairavimo mokyklą „ROKAUTA“  sudaryti mokymosi sutartį.
4. Atvykstant į vairavimo mokyklą „ROKAUTA“, su savimi turėti:
o Asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, LR pasą).
o C1,C,CE kategorijos vairuotojo pažymėjimą, įgytą iki 2009m. rugsejo.10d.
o Galiojančią medicininę pažymą C1 C, CE kategorijoms.
o Pirmąjį piniginį įnašą (34 €)
5. Prasidėjus kursams, stropiai juos lankyti! Teorijos kursas  - 35val.
6. Pasibaigus teorijos ir pratybų kursui,  išlaikysite įskaitas.  Gavę teigiamus įvertinimus, įgysite kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę C1 C, CE kategorijos transporto priemonėmis gabenti krovinius už atlygį.

Registruotis į grupę
Užduoti klausimą

Profesinis mokymas (95 kodas) nereikalingas vairuotojams:

  1. vairuojantiems transporto priemones, kurių greitis ne didesnis kaip 45 km/h;
  2. vairuojantiems transporto priemones, priklausančias ginkluotosioms ir už viešosios tvarkos palaikymą atsakingoms pajėgoms, civilinės gynybos ir priešgaisrinėms tarnyboms;
  3. vairuojantiems transporto priemones, su kuriomis atliekami tobulinimo, remonto ar techninės priežiūros bandymai, taip pat naujas ar suremontuotas transporto priemones, kurios dar nepradėtos eksploatuoti;
  4. vairuojantiems transporto priemones, kurios naudojamos paskelbus nepaprastąją padėtį  arba gelbėjimo darbus;
  5. transporto priemonėms,  kuriomis mokoma vairuoti;
  6. vairuojantiems transporto priemones, kuriomis vežami kroviniai nekomerciniais tikslais arba kurios naudojamos asmeniniais tikslais;
  7. vairuojantiems transporto priemones, kuriomis vežamos medžiagos arba įranga, kurias vairuotojas naudoja atlikdamas savo darbą, jeigu toks transporto priemonės naudojimas nėra pagrindinė vairuotojo veikla.

Registruotis į grupę